top of page

WOOD FILMSTUDIO

Wood Filmstudio er et utviklingsprosjekt initiert av Stig og Stein og Norsk Filmbyrå, med støtte fra Ringsaker Kommune og Innlandet Fylkeskommune. 

230918 Wood Studio.jpeg

Høsten 2023 overleverte vi en mulighetsstudie til Ringsaker Kommune, hvor vi så på hva som må til for å etablere et filmstudio i Brumunddal

Nå jobber vi videre med prosjektet samme med Ringsaker kommune og en rekke andre aktører. For mer informasjon, kontakt prosjektledere Stig Hjerkinn Haug og Jon Tomassen

Trykk her for å laste ned mulighetsstudien:

bottom of page